Erasmusveld W2


71 woningen, collectieve ruimte en intern fietsparkeren in Den Haag;
Omvang: 6217 m2 BVO;
Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling B.V.;
Status: in ontwikkeling