Kelbergen

30 sociale huurwoningen en buurtkamer in Amsterdam Zuidoost;
Omvang: 2.800 m2 BVO;
Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard;
Status: in ontwikkeling;
Samenwerking: Ivan Nio, LOLA

In 2018 hebben we samen met stadssocioloog Ivan Nio en kwartiermakers Lola gewerkt aan de uitwerking van
ons project ‘Buurtblok’. Op basis van dit concept hebben we de competitie voor een woongebouw in Amsterdam Zuid Oost gewonnen.