NPD-strook

117 woningen en parkeergarage in Utrecht Overvecht;
Omvang: 8.640 m2 GO;
Opdrachtgever: Synchroon B.V.;
Status: 2e prijs competitie (2017);
Samenwerking: VMX architects, JSA Rotterdam, Delva

Het ontwerp kenmerkt zich door een aantal karakteristieke openingen in de massa. Deze openingen en hun posities zijn op een aantal vlakken als ontwerpinstrument ingezet:
– Ze zorgen ervoor dat er binnen het blok een aantal subvolumes ontstaat, waardoor de diversiteit in het woonprogramma wordt geaccentueerd.
– Ze zorgen ervoor dat het blok aan de tussenstraatjes een veel kleinschaliger karakter heeft dan aan de Seine- en Brailledreef.
– Vanaf maaiveld markeren ze heldere plekken voor de entrees van de hoger gelegen woningen en de commerciële ruimte, de fietsparkeerplaats en de parkeergarage.
– Ze zorgen ervoor dat de collectieve binnentuin op een aantal plekken zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Hierdoor is dit niet alleen een veilige gemeenschappelijk binnengebied voor de bewoners, maar voegt deze ook kwaliteit toe aan de omgeving.
– Ze geven ruimte en licht aan de collectieve binnentuin.

Alle subvolumes zijn uitgevoerd in metselwerk, maar telkens anders gekeimd.

Verder kenmerkt het blok zich door een 7,5 meter hoge plint. Aan de Seinedreef-zijde vormt deze plint een ruime, flexibele commerciële ruimte die een sterke horizontale relatie heeft met de plint van de andere twee blokken. De ruimte wordt gekarakteriseerd door de betonnen hoofddraagconstructie die als schijven in de ruimte staat.

Aan de tussenstraatjes en aan de Brailledreef biedt de plint voornamelijk plaats aan woon/werkunits, die als cascolofts zullen worden aangeboden. Hierdoor zal, binnen de structuur van het gebouw, telkens een andere invulling ontstaan, wat bijdraagt aan een levendig straatbeeld. De woon/werkunits in de plint hebben telkens een loggia op maaiveld als privé-buitenruimte. Deze zijn iets verhoogd ten opzichte van het maaiveld, waardoor een zachte grens tussen publiek en privé ontstaat. Plaatselijk is er in de plint ook ruimte voor een collectieve huiskamer aan de Brailledreef.

Status: 2e prijs competitie (2016)
Opdrachtgever: Synchroon