Hoekgebouw Reinwardt Academie

Tussen de monumentale Reinwardt Academie aan het Hortusplantsoen en de iconische studentenflat van Herman Hertzberger aan de Weesperstraat staat een onopvallend kantoorvleugeltje, dat de afdeling Facilitaire Zaken van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) huisvest. De AHK wenst voor dit gebouwdeel een prominenter voorkomen aan de drukke straat, en vroeg Workshop een nieuwe gevel te ontwerpen.

Locatie
Amsterdam

Ontwerp
Workshop architecten

Medewerkers
Angelina Hopf

Opdrachtgever
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Status
In ontwikkeling