WORKSHOP ARCHITECTEN B.V.

Workshop architecten is een architectenbureau dat zich richt op de moderne woonomgeving.
De onvermijdelijke verdere verdichting van ons land, en het behoud van woon- en leefkwaliteit binnen die omstandigheid staan daarbij centraal.
Ivar van der Zwan, oprichter/partner, won in 2015 de 1e prijs van de prestigieuze Archiprix met een ontwerp voor de verdichting van de Amsterdamse binnenstad. Op basis daarvan werd hij in 2016 door rijksbouwmeester Floris Alkemade geselecteerd als Young Innovator om onderzoek te doen naar de verdichting van na-oorlogse woonwijken.
Het bureau streeft naar vernieuwing en experiment, maar binnen bestaande tradities. Naar gebouwen met een gelaagdheid, waar je telkens iets nieuws aan ontdekt. En naar gebouwen die de gebruiker verleiden, zonder het gebruik te dicteren. Het ‘mee-ontwerpen’ met context, gebruiker en materiaal is altijd het uitgangspunt.
‘We ambiëren gebouwen die genereus zijn naar zowel hun context als hun gebruikers: tijdloze gebouwen die veranderingen kunnen absorberen, die zich vanzelfsprekend in hun omgeving voegen en daar een extra laag aan toevoegen.


TEAM

Partner:
Ivar van der Zwan

Medewerkers:
Sander Gijsen
Wouter Grote

Oud-medewerkers:
Angelina Hopf
Mike Wissing
Art Kallen
Tina Pal
Patty Hazle
Richard Proudley
Salah Chekh Ibrahim
André Cramer
Victor Spijkers
Guillermo Martínez Zaratiegui
Marcus Allen

Ard Hoksbergen
Milad Pallesh