Koekamp, Den Haag

Ruimtelijk onderzoek beheerlocatie Staatsbosbeheer in het Haagse Bos, Den Haag;
Omvang: 1.000 m2 NVO;
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer;
Status: besloten prijsvraag (2017)

Vanaf het moment dat je de brug over gaat voel je je als ontdekker van een groene, landelijke oase in het hart van de stad. Juist het feit dat de Utrechtse baan zó dichtbij is, en dat de hoogbouw van New Babylon boven de boomtoppen uitkomt maakt de beleving van de plek zo bijzonder. Bij onze eerste ruimtelijke verkenning hebben we het behoud van die kwaliteit centraal gesteld. Daarnaast is nog een aantal aanvullende uitgangspunten leidend geweest:

A. de voormalige boswachterswoning wordt gehandhaafd en daarin komt plaats voor kantoor- en vergaderruimte van Staasbosbeheer.
B. een heldere scheiding van de utilitaire (Staatsbosbeheer) en de publieke functies is essentieel met het oog op veiligheid en handhaving.
C. de zichtrelatie tussen de projectlocatie en het KJ-plein moet tot stand worden gebracht.
D. de zichtlijnen in landschappelijk plan zijn een grote kwaliteit.
E. het informatiepunt moet fungeren als ‘poort’ naar het landschap en de zichtbaarheid van Staatsbosbeheer vergroten. Uitgangspunt is dat dit gebeurt zonder dat daarvoor personeel moet worden ingezet.
F. samenhang tussen bebouwing realiseren, ondanks feit dat programma om praktische redenen verspreid is over hele projectlocatie.