Oostenburg

Nieuwe stadswijk in Amsterdam Oost naast industrieel verleden

Waar ooit het ‘productie-hart’ van de VOC was gevestigd, en later een groot fabrieksterrein voor o.a. scheepsmotoren, verreist nu een nieuwe stadswijk aan het water.
Als verwijzing naar het verleden blijven een aantal gebouwen uit het verleden intact en/of worden gerestaureerd.
Daar omheen worden ca. 1.800 nieuwe woningen gerealiseerd met plaatselijke een dichtheid van fsi 5,4. (Dat is vergelijkbaar met Greenwich Village, New York.)
Op Oostenburgereiland realiseren wij in totaal 275 woningen, verdeeld over 7 woongebouwen op 8 subkavels met een totaal BVO van 22.215m2


Kavel 4+5
Door Vorm Ontwikkeling BV zijn we in eerste instantie benaderd om 4 gebouwen te ontwerpen voor Kavel 4&5.
Belangrijkste vraag daarbij was: Hoe maken we, naast het gevraagde programma, een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu?
Want dichtheid alleen maakt geen stad.
Als antwoord hebben we vooral ingezet op collectiviteit. Het programma met compacte stadswoningen en de grote druk op de openbare ruimte maakte die focus ook relevant. Zowel op kavel- als gebouwniveau.

In het hart van kavel 4&5 was al in stedenbouwkundig plan een semi-publieke binnentuin voorzien.
Door de fietsenbergingen niet dáár, maar middenin de woongebouwen te plaatsen, hebben we ervoor gezorgd dat die binnentuin ook echt een tuin ‘op volle grond’ is geworden (naar ontwerp van Flux landscape).
En doordat de woongebouwen ook grondgebonden woningen hebben aan de tuinzijde heerst er ook echt een besloten sfeer van collectiviteit. De tuinen van de bewoners gaan ‘zacht’ over in semi-publiek.
Bezoekers zijn welkom, maar wél nadrukkelijk op bezoek. Het is een plek voor de bewoners.
Dat wordt nog versterkt doordat de entree’s van de woongebouwen telkens zijn vormgegeven als ‘onderdoorgang’.
Hierdoor is er voor álle bewoners, op weg naar de trap/lift, een directe verbinding met die binnentuin.
Om zo te benadrukken dat die tuin niet alleen ‘kijk-groen’ is, maar ook een verblijfsplek voor de hoger gelegen appartementen.

De ‘open’ ontsluiting heeft niet alleen ruimtelijke- en verblijfskwaliteit voor de bewoners, maar speelde ook een grote rol in het business-model van onze opdrachtgever: Er was een BVO/GO-verhouding gewenst van >80%.
De enige manier om dat te realiseren is door de ontsluitingen (grotendeels) buiten te maken.
Wij hebben van die zakelijke ambitie ook het belangrijkste ruimtelijke thema gemaakt:
De relatie tussen thuiskomen en de semi-publieke binnentuin, en collectieve daktuinen.

Geldende beeldkwaliteitseisen schreven een ‘contrastrijke pandenstad’ voor, waarbij de individuele gebouwen contrasteren in grootte en materialisering.
Wij hebben ervoor gekozen om per gebouw een duidelijk verschillende materiaalkeuze als uitgangspunt de nemen:
Baksteen voor De Keizer, metaal en glas voor De Warmoes, beton voor Unit 6 en hout voor De Hout.

Omvang: 10.000 m2 BVO
Opdrachtgever: VORM ontwikkeling BV
Samenwerking: Flux landscape, CAE, Buro Bouwfysica, Hiensch installatieadviseur, OZ architects (gezamenlijk winnend tenderontwerp kavel 4&5)
Uitvoering: Hillen&Roosen
Status: Opgeleverd
Kavel 3
Op basis van onze bijdrage aan kavel 4&5 zijn we door Vorm Ontwikkeling BV ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan kavel 3.
Daar wordt het hart van het plan niet gevormd door een binnentuin, maar door de voormalige Werkspoorhal.
Die monumentale fabriekshal is getransformeerd tot een soort overdekt buurtplein:
een met horeca en kantoren geprogrammeerde route tussen de Oostenburgermiddenstraat en het water aan de VOC-kade.
In het stedenbouwkundig plan waren op die twee assen aan weerszijden van de Werkspoorhal telkens twee woongebouwen voorzien.

Wij zijn geselecteerd voor de twee gebouwen ten westen van de Werkspoorhal aan de Oostenburgermiddenstraat:
een 48 meter hoge woontoren en een kleiner, 6-laags woongebouw.
Binnen de diepe stedenbouwkundige envelop was maar deels plek voor kwalitatieve woonruimte qua daglicht.
Bovendien gold ook hier de gewenste BVO/GO-verhouding van >80%.

Op basis daarvan hebben we een voorstel gedaan dat is gebaseerd op twee grote gebaren:
-We hebben de twee gebouwen samen gevoegd tot één: Een 6-laags plint over volle breedte met daarop een 9-laags toren.
-We hebben de 6-laags plint voorzien van een groot open atrium.

In dat atrium wordt het constructieve grid van het gebouw als betonskelet zichtbaar. Het skelet draagt de galerijen die de woningen van de onderste 6 woonlagen ontsluiten, waardoor ook hier de gewenste BVO/GO-verhouding wordt gerealiseerd.
Op de begane grond vormt het atrium tevens een koppeling tussen de ontsluiting van het woongebouw en de horeca richting de Werkspoorhal. Hierdoor ontstaat niet alleen zicht op de oude fabriekshal, maar fungeert de horeca ook een beetje als collectieve lobby voor de bewoners.
De gevel is opgebouwd uit een rationeel grid van rode prefab betonelementen. Gepolijst ter plaatse van de 6-laags plint. Licht gestraald ter plaatse van de bovenste 9 lagen. De kozijnen zijn van aluminium en de doorvalbeveiliging is van glas.

Omvang: 8.900 m2 BVO
Opdrachtgever: VORM ontwikkeling BV
Samenwerking: Lola landscape, CAE, Buro Bouwfysica, Linssen installatieadviseur, OZ architects, Space encounters, Beta architects (gezamenlijk ontwerp kavel 3)
Uitvoering: Bot Bouw
Status: In aanbouw
Kavel 11
Ten slotte hebben we op kavel 11 GH nog een laatste kleinschaliger bijdrage aan de nieuwbouw op Oostenburg: 36 Woningen verdeeld over twee gebouwen.
Kavel 11 is een stedenbouwkundige strook van 105 meter lang en 28,65 meter breed, opgedeeld in 8 subkavels. In opdracht van Vorm Ontwikkeling hebben we, in samenwerking met Marcel Lok, het winnende ontwerp gemaakt voor de tender van kavels G en H: project Houtrak.

Onze bijdrage bestaat uit een ontwerp voor twee woongebouwen rond een gedeeld atrium. 26 Woningen op kavel H en 10 woningen plus een commerciële ruimte op kavel G. Ten opzichte van het stedenbouwkundig plan hebben we de verhouding van de twee gebouwdelen enigszins aangepast.
Kavel H heeft een prachtige ligging op het zuidwesten aan de Oostenburgervaart. Door dat blok wat te vergroten hebben meer woningen oriëntatie op het water.

Het gedeelde atrium biedt plek aan galerijen voor de ontsluiting van beide blokken en maakt tweezijdige oriëntatie van woningen mogelijk.
Er is een gedeelde, halfverdiepte fietsenberging onder het atrium en een gedeelde daktuin met uitzicht over het water op blok H.

Meest in het oog springend zijn de balkons over de volle breedte aan de Oostenburgervaart. Die vormen de buitenruimtes van de hoger gelegen appartementen en definiëren bovendien de’ encroachment-zone’ die een zachte overgang tussen publieke ruimte en de buitenruimtes van de grondgebonden woningen.
Als constructie hebben we het hybride CD20 bouwsysteem toegepast, waarbij houten kolommen en betonnen vloerplaten worden gecombineerd.
Het kleinere gebouw op kavel G heeft een aluminium cassette-gevel.

Omvang: 3.314m2 BVO
Opdrachtgever: VORM ontwikkeling BV
Samenwerking: Marcel Lok architect, Flux landscape, CD20, Buro Bouwfysica, VIAC, WubbenChan.
Uitvoering: Vorm 2050
Status: In uitvoering

Stadswijk volop in ontwikkeling
De ontwikkeling van stadswijk Oostenburg is volop in ontwikkeling en de bouw is bijna voltooid. Een deel van de gebouwen wordt nu al bewoond, waaronder Kavel 4+5. De bouw van Kavel 3 is bijna afgerond. Voor kavel 11GH worden op dit moment de laatste voorbereidingen getroffen om te starten met de bouw.

Onder de ‘projecten’ pagina zijn de individuele projecten verder toegelicht:

Woongebouw De Warmoes (opgeleverd)
Woongebouw De Keizer (opgeleverd)
Woongebouw De Hout (opgeleverd)
Woongebouw Unit 6 (opgeleverd)
Woongebouw De Prins (in uitvoering)
Woongebouw Houtrak (in uitvoering)