Woongebouw Erasmusveld W2

71 middeldure huurappartementen in dubbel woonblok, Erasmusveld Den Haag

Voor de tweede fase van project Proeftuin Erasmusveld zijn we door BPD Ontwikkeling geselecteerd voor het ontwerp van 71 middeldure huurwoningen in parkachtige omgeving.
Dit dubbele woonblok maakt deel uit van een grootschalige planontwikkeling waar we vanaf de concept prijsvraag uit 2016 betrokken zijn geweest. De ambitie was een nieuw soort woonwijk die het midden houdt tussen een Vinex-wijk en een stadswijk, met als belangrijkste thema’s Gezond, Stads en Samenleven (zie Project Proeftuin Erasmusveld op de website).
Stedenbouwkundig is er plek voor een aantal velden met grondgebonden woningen en een aantal grotere gebouwen met gestapelde woningen, waartoe ons ontwerp behoort.


Omvang: 6.217 m2 BVO;
Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling B.V.;
Samenwerking: RRog landscape, Van Rossum, Buro Bouwfysica, Drietech Verhoef installatie adviseurs, Vekemans metselwerkadvies
Uitvoering: Van Wijnen, Dordrecht
Status: in aanbouwBeeld: collectieve tuin

De massa bestaat uit twee orthogonale volumes die los staan van elkaar, maar duidelijk een eenheid vormen. Twee urban villa’s die met elkaar verbonden zijn door een ommuurde collectieve tuin, waar de entree’s gesitueerd zijn. Deze collectieve tuin vormt een overgang van de parkachtige openbare ruimte naar de ontsluiting en de privé ruimtes van de woningen.
En tevens de scheiding tussen de kwalitatieve zijde aan de ‘natuurpromenade’ op zuid-oost en de functionele zijde van de parkeerplaats op noord-west. De twee blokken staan onder een hoek wat het uitzicht van de woningen richting water en natuurpromenade ten goede komt. Elke woning is ontworpen met een prominente buitenkamer in de vorm van een loggia, op de hoek of in het midden van de blokken.

Het gebouw deelt duidelijke familietrekken met nabij gelegen woongebouw (zie project Erasmusveld W3). De massa van beide gebouwen bestaat uit twee orthogonale volumes. Daarnaast hebben ze een identieke gevel met een heel nadrukkelijk rationeel grid in baksteen. Er waren een aantal argumenten voor deze gevelkeuze: Volgens de geldende stedenbouwkundige regels werd gewenst de woonblokken ‘robuust en stenig…..met rechte hoeken…’ vorm te geven. Daarnaast vereiste de geluidbelasting van omliggende sportvelden een stevige architectuur die geluidwerende maatregelen goed kan absorberen. En tenslotte zochten we, vanuit stedenbouw, naar de eerder genoemde verwantschap met gebouw W3.Situatie

Begane grondBeeld: entreeVerdiepingBeelden: interieurBeeld: gevel vanaf eco-lintDoorsnedeGevelaanzichtMaterialenBeeld: kopgevelHet uiterlijk van het gebouw wordt voornamelijk bepaald door het nadrukkelijke metselwerk grid met herhaling van 3630mm brede fragmenten.
Het is uitgewerkt met een zelfdragend buitenblad. Hierdoor hebben ze niet alleen een robuuste expressie, maar ook een zeer lange levensduur. Bovendien zijn er geen geveldragers en/of lateien nodig, waardoor staal wordt bespaard en geen koudebruggen ontstaan.
En er zijn geen horizontale dilataties en alleen verticale ter plaatse van de hoeken met loggia’s. Het metselwerk is uitgewerkt in een grid, gemetseld in kruisverband met klisklezoor in koppenlaag, en een terugliggende invulling in klezorenverband. Deze verbanden geven de vereiste sterkte aan het metselwerk, maar zorgen ook voor gevarieerde patronen in de verbanden. Die variatie wordt versterkt doordat het metselwerk dat niet zelfdragend is verticaal is uitgevoerd. Dat is zichtbaar ter plaatse van de verticale dilataties, waar de gevel over gaat in de loggia’s. En in het hart van de westgevel, waar geen loggia’s zijn toegepast maar een metselwerk invulling voorzien van nestkasten. De verschillende verbanden geven verbijzondering en variatie aan het in de basis strakke gevelraster.Gevelraster van dilatatieloos zelfdragend metselwerkFragment maquette 1:10
Fragmentuitwerking gevelprincipeMeer informatie over het gevelprincipe van zelfdragend metselwerk is terug te vinden op de ‘Uitgelicht’ pagina op de website