Workshop architecten

Workshop architecten is een architectenbureau, in 2016 opgericht door Milad Pallesh en Ivar van der Zwan. Zij deden de master architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, en wonnen beiden met hun afstudeerproject de prestigieuze Archiprix.
Workshop architecten streeft naar gebouwen met een gelaagdheid. Gebouwen waar je telkens iets nieuws aan ontdekt. En naar gebouwen die de gebruiker verleiden, zonder het gebruik te dicteren. Het ‘mee-ontwerpen’ met context, gebruiker en materiaal is altijd het uitgangspunt in onze projecten.
We ambiëren gebouwen die genereus zijn naar zowel hun context als hun gebruikers: tijdloze gebouwen die veranderingen kunnen absorberen, die zich vanzelfsprekend in hun omgeving voegen en daar een extra laag aan toevoegen. Maakbaarheid en ambachtelijkheid zijn daarbij de pijlers van onze ontwerpen.
Er wordt bij Workshop architecten gebouwd en gewerkt. We willen binnen bestaande tradities met aandacht experimenteren en vernieuwen.