BuurtBlok

Kleinschalige interventies gericht op een nieuwe sociale balans in monoculturele buurten;
Opdrachtgever: eigen initiatief;
Status: lopend onderzoek;
Samenwerking: Ivan Nio, LOLA

De grote kwaliteit van de stad is haar diversiteit. Bewoners met een enorme variatie in levensovertuigingen, inkomensklassen, culturen, leeftijden en beroepsgroepen maken samen gebruik van een relatief beperkte oppervlakte. Helaas blijkt in de hedendaagse praktijk dat diversiteit op veel plaatsen in de stad lastig te verankeren is. Er ontstaan buurten met eenzijdige sociale samenstellingen, waarbinnen de bewoners alleen in contact staan met mensen die hun eigen levensovertuiging, inkomensklasse of cultuur delen. Vooral wijken met een monofunctionele invulling zijn hieraan onderhevig; uitwisseling en ontmoeting ontstaan immers bij menging van activiteiten die gemeenschappelijke interesses opwekken. 

Wij willen mensen in dergelijke buurten bij elkaar brengen door collectieve plekken toe te voegen die voor een buurt relevant zijn om te gebruiken. Deze collectieve plekken worden ontmoetingsplekken voor de buurt, waarin we voortborduren op de al aanwezige kwaliteiten in de buurt.
In plaats van te ontwerpen binnen het gebiedsgerichte beleid van de gemeente, zoeken we plekken op waar dit beleid blinde vlekken achterlaat. Daarmee laten we generieke oplossingen varen en richten we ons op een intensieve ontdekkingstocht in en met de buurt.

De collectieve plekken versterken we door erboven nieuw woonprogramma toe te voegen voor nieuwe, meer koopkrachtige bewoners die voor een diversere bewonerssamenstelling zorgen. De collectieve basis wordt zo een plek waar al aanwezige bewoners en nieuwe bewoners elkaar ontmoeten en een plek waarmee zij zich beiden kunnen identificeren. Een gedeelde plek waar verschillende bewoners zich mee identificeren leidt tot een minimalisatie van het ‘wij-zij- gevoel’. Bewoners gaan elkaar zien als een versterking van de stad en haar veelkleurige identiteit.