Proeftuin Erasmusveld

‘Proeftuin Erasmusveld’ was de titel van een open prijsvraag voor een nieuw woonconcept aan de rand van Den Haag. BPD Ontwikkeling BV schreef die uit in 2016.
Deelnemers werd gevraagd een idee te ontwikkelen voor een nieuw soort wijk die het midden houdt tussen Vinex-wijk en stadswijk, met de thema’s Gezond, Stads en Samenleven.
Daarbij moest ook een visie worden gegeven op gebied van variatie, verdichting, voedsel, beweging, energie en waterstromen.
Bosch Slabbers was verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige hoofdstructuur, waarin 4 grote woonblokken waren voorzien van maximaal 8 lagen, met parkeren uit het zicht. Daar omheen was plek voor grondgebonden woningen.
Op Erasmusveld realiseren we in totaal 244 woningen, verdeeld over 3 woongebouwen met een BVO van 28.110m2. Participatie met de toekomstige bewoners heeft vanaf het begin een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling.LuchtfotoFase 1

In 2017 hebben we de prijsvraag gewonnen in een team met BURA en Flux landscape.
Onze inzending bestond uit concept en verdere uitwerking van stedenbouwkundige opzet en landschap, en een schetsontwerp voor een van de grote woonblokken.
Het in 2022 opgeleverde gebouw Leyhof is daaruit voortgekomen: Een cascade volume in hoefijzer-vorm rond een parkeergarage, met daarop een collectief dek voor de bewoners.
De onderste ring bestaat uit 3-laags gezinswoningen, de bovenste uit terraswoningen voor senioren, en daartussen starterswoningen voor jonge gezinnen. De relatie tussen de verschillende bewonersgroepen en de collectiviteit heeft centraal gestaan bij de ontwikkeling.
Naast het dek zijn er in de openbare ruimte een aantal plekken zoals de recent opgeleverde speeltuin. En in het gebouw zelf is er een wasserette, een gedeelde logeerkamer en een grote collectieve bewonersruimte. Die ruimtes zijn allemaal in co-creatie tot stand gekomen.

108 woningen, collectieve ruimten en parkeergarage
Omvang: 16.800 m2 BVO
Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling BV
In samenwerking met: Studio Ard Hoksbergen, Flux landscape, BURA urbanism, Van Wijnen, Wijcon, KVMC
Uitvoering: Van Wijnen, Dordrecht
Status: opgeleverd
Doorsnede en gevel woongebouw LeyhofVerandering stedenbouwkundig planFase 2

In 2020 is de opzet van het plan aangepast omdat de parkeeroplossing in de hart van de bouwblokken financieel niet haalbaar bleek voor de geplande sociale zorgwoningen en middeldure huurappartementen. In samenwerking met de gemeente hebben we toen gewerkt aan een alternatief . Daarbij vormt het ‘Eco-lint’ een heldere scheiding van het plangebied in een noordelijk en zuidelijk deel.
Op het noordelijke deel staat het grote gebouw ‘Leyhof’ met 115 woningen en interne parkeeroplossing. Het zuidelijke deel biedt nu plaats aan de grondgebonden woningen in de ‘velden’ (ontworpen door Heren5) en twee grotere woongebouwen met hun eigen parkeervoorziening in het landschap.

BPD Ontwikkeling BV heeft ons ook geselecteerd voor deze twee gebouwen. Volgens de stedenbouwkundige regels moesten de blokken ‘robuust en stenig…..met rechte hoeken’ worden vormgegeven, en in contrast tot de ‘zachte vormentaal’ van de velden.
De geluidbelasting van omliggende sportvelden was een aanvullend argument om te zoeken naar een stevige architectuur die geluidwerende maatregelen goed kan absorberen.
Omdat de woongebouwen niet langer familie zijn van Leyhof hebben we ervoor gekozen om ze wél heel nadrukkelijk onderling familie te laten zijn, om daarmee rust te creëeren in het plan.

71 middeldure huurwoningen, 65 sociale zorgwoningen, collectieve ruimten en fietsenberging
Omvang: 11.310 m2 BVO
Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling BV
In samenwerking met: RRog landscape, Van Rossum, Buro Bouwfysica, Drietech Verhoef installatie adviseurs, Vekemans metselwerkadvies
Uitvoering: Van Wijnen, Dordrecht
Status: opgeleverd

Als gevelmateriaal net als bij Leyhof baksteen, maar nu bij beide gebouwen in een heel nadrukkelijk identiek, rationeel grid. Bovendien zijn beiden gebouwen opgebouwd uit twee orthogonale volumes, met buitenruimtes als loggia’s op de hoeken.
Bij het zuidelijkste gebouw zijn de twee volumes deels ‘in elkaar’ geschoven, waardoor twee vleugels ontstaan die plaats bieden aan 65 sociale zorgwoningen.
Bij het noordelijker gebouw staan de twee volumes los van elkaar onder een hoek. Als twee urban villa’s, verbonden door een collectieve binnentuin die als entree fungeert. Hierin worden samen 71 middeldure huurwoningen gerealiseerd.
Ondanks dat het programma een heel andere massa vereist, zijn de twee gebouwen qua volume toch heel duidelijk familie. Zeker vanaf maaiveld gezien.Gevelbeeld woongebouw Erasmusveld W2Gevelbeeld woongebouw Erasmusveld W3Meer informatie over de door ons ontworpen individuele woongebouwen in Erasmusveld, is terug te vinden op de ‘Projecten’ pagina op de website.