Woongebouw Erasmusveld W3

65 sociale zorg-appartementen, Erasmusveld Den Haag

Voor de tweede fase van project Proeftuin Erasmusveld zijn we door BPD Ontwikkeling geselecteerd voor het ontwerp van 65 sociale zorgwoningen in parkachtige omgeving.
Dit woongebouw maakt deel uit van de grootschaliger ontwikkeling waar we vanaf het begin bij betrokken zijn geweest. De ambitie was een nieuw soort woonwijk die het midden houdt tussen een Vinex-wijk en een stadswijk, met als belangrijkste thema’s Gezond, Stads en Samenleven (zie Project Proeftuin Erasmusveld op de website).
Stedenbouwkundig is er plek voor een aantal velden met grondgebonden woningen en een aantal grotere gebouwen met gestapelde woningen, waartoe ons ontwerp behoort.


Omvang: 5.093 m2 BVO
Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling B.V.
Samenwerking: RRog landscape, Van Rossum, Buro Bouwfysica, Drietech Verhoef installatie adviseurs, Vekemans metselwerkadvies
Uitvoering: Van Wijnen, Dordrecht
Status: in aanbouwBeeld: entree

De massa bestaat uit twee orthogonale volumes die ‘in elkaar’ zijn geschoven. Ter plaatse van de overlap bevinden zich de entree, de hoofdontsluiting en de toegang tot de collectieve huiskamer en de buitenruimte.
Alle woningen zijn volgens PvE van Woonzorg ontworpen. Er zijn 28 hoekwoningen met loggia. De overige 43 appartementen hebben geen eigen buitenruimte, maar maken gebruik van twee collectieve buitenruimtes. Deze appartementen hebben wel elk een frans balkon.

Het gebouw deelt duidelijke familietrekken met nabij gelegen woongebouw W2 (71 middeldure huurwoningen, zie project Erasmusveld W2). De massa van beide gebouwen bestaat uit twee orthogonale volumes. Daarnaast hebben ze een identieke gevel met een heel nadrukkelijk rationeel grid in baksteen. Er waren een aantal argumenten voor deze gevelkeuze: Volgens de geldende stedenbouwkundige regels werd gewenst de woonblokken ‘robuust en stenig…..met rechte hoeken…’ vorm te geven. Daarnaast vereiste de geluidbelasting van omliggende sportvelden een stevige architectuur die geluidwerende maatregelen goed kan absorberen. En tenslotte zochten we, vanuit stedenbouw, naar de eerder genoemde verwantschap met gebouw W2.Situatie

Begane grondBeeld: entreeruimteVerdiepingBeelden: interieur met frans balkon in dichte (links) en geopende (rechts) situatieBeeld: langsgevel (zuid)DoorsnedeGevelaanzichtMaterialenBeeld: kopgevel (west)Het uiterlijk van het gebouw wordt voornamelijk bepaald door het nadrukkelijke metselwerk grid met herhaling van 3630mm brede fragmenten, waar alleen 2x in het hart van de noord- en zuidgevel van wordt afgeweken.
Het is uitgewerkt met een zelfdragend buitenblad. Hierdoor hebben ze niet alleen een robuuste expressie, maar ook een zeer lange levensduur. Bovendien zijn er geen geveldragers en/of lateien nodig, waardoor staal wordt bespaard en geen koudebruggen ontstaan.
En er zijn geen horizontale dilataties en alleen verticale ter plaatse van de hoeken met loggia’s. Het metselwerk is uitgewerkt in een grid, gemetseld in kruisverband met klisklezoor in koppenlaag, en een terugliggende invulling in klezorenverband. Deze verbanden geven de vereiste sterkte aan het metselwerk, maar zorgen ook voor gevarieerde patronen in de verbanden. Die variatie wordt versterkt doordat het metselwerk dat niet zelfdragend is verticaal is uitgevoerd. Dat is zichtbaar ter plaatse van de verticale dilataties waar de gevel over gaat in de loggia’s. De verschillende verbanden geven verbijzondering en variatie aan het in de basis strakke gevelraster.

Fragmentuitwerking gevelprincipe

Maquette 1:100Fragment maquette 1:10Meer informatie over het gevelprincipe van zelfdragend metselwerk is terug te vinden op de ‘Uitgelicht’ pagina op de website